26-log-centrum-kaufland-3.jpg

Ilava - logisticko–distribučné centrum KAUFLAND

lokalita: Ilava // Trenčiansky kraj
charakter projektu: logistické centrum
(s pôsobnosťou pre územie Slovenska)
rozloha pozemku: 12,47 ha
objem investícií: 45 mil. €

78-prsianska-terasa.jpg

Banská Bystrica - Pršianska terasa

lokalita: Banská Bystrica // Banskobystrický kraj
charakter projektu: rezidenčný projekt
(spustená III. etapa výstavby)
rozloha pozemku: 32 ha (cca 500 rodinných domov)
objem investícií: 105 mil. €

57-logisticke-centrum-aldi.jpg

Šoporňa - logistické centrum Aldi

lokalita: Šoporňa // Trnavský kraj
charakter projektu: logistické centrum
rozloha pozemku: 36 ha
objem investícií: 130 mil. €

67-logisticke-centrum-senec.jpg

Bratislava - Logistické centrum Senec

lokalita: Senec // Bratislavský kraj
charakter projektu: logistické centrum
rozloha pozemku: 63 ha
objem investícií: 190 mil. €

34-inopark-viglas.jpg

Zvolen - INOPARK Vígľaš

lokalita: Vígľaš // Banskobystrický kraj
charakter projektu: vedecko-technologický a priemyselný park
(začiatok realizácie 2014)
rozloha pozemku: 166 ha
objem investícií: 680 mil. €