56-gabcikovo2.jpg

Gabčíkovo - poľnohospodársky areál

lokalita: Gabčíkovo // Trnavský kraj
charakter projektu: kumulácia najväčšieho poľnohospodárskeho majetku na Slovensku
(orná pôda + poľnohospodárske dvory)
rozloha pozemku: 65 ha poľnohospodárskych dvorov + 6 tis. ha ornej pôdy
objem investícií: 54 mil. €