33-leoni-autokabel-slowakia.jpg

Ilava - výrobný závod LEONI Autokabel Slowakia

lokalita: Ilava // Trenčiansky kraj
charakter projektu: výrobný závod
výroba káblových zostáv pre BMW
rozloha pozemku: 7,52 ha
objem investícií: 30 mil. €