26-log-centrum-kaufland-3.jpg

Ilava - logisticko–distribučné centrum KAUFLAND

lokalita: Ilava // Trenčiansky kraj
charakter projektu: logistické centrum
(s pôsobnosťou pre územie Slovenska)
rozloha pozemku: 12,47 ha
objem investícií: 45 mil. €