obr-detail-onas

O nás

PROFINEX Group je skupina obchodno-investičných spoločností, ktoré svoje aktivity rozvíjajú na trhu už od roku 2000. Od svojho vzniku je riadená manažmentom dlhodobo a úspešne pôsobiacim v oblasti nehnuteľností  a investícií. Z pôvodne lokálne pôsobiaceho hráča sme sa vyprofilovali na firmu realizujúcu svoje aktivity v rámci celej Európy.

Skupina PROFINEX  Group vytvára kompaktný celok niekoľkých divízií, dcérskych i sesterských spoločností, poskytujúcich komplexné služby nie len v oblasti developmentu a stavebníctva, ale i v oblastiach obchodovania s komoditami a v private equity, a to v rámci celej EÚ. Kľúčom úspechu spoločnosti vo všetkých štyroch segmentoch je trvalo udržateľný prístup k podnikaniu, riadený talentovanými a motivovanými tímami odborníkov, ktorí pracujú v rámci jej celého portfólia.

Radíme sa medzi trhovo pozitívne orientované subjekty a na základe toho pre svoje budúce projekty vyhľadávame u nás i v zahraničí rovnocenných partnerov na spoluprácu. Motto skupiny PROFINEX  Group -  profesionalita a skúsenosť (professionalism & experience) sa okrem iného napĺňa i spoluprácou s viacerými významnými firmami, s ktorými kooperujeme v rámci poradenskej činnosti, či spolufinancovania konkrétnych projektov. Sme aktívnym členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, na ktorej činnosti sa podieľame napríklad i tým, že v roku 2013 sme sa etablovali ako jeden zo zakladajúcich členov Slovensko-čínskeho hospodárskeho výboru pri SOPK.