obr-detail-graf

Commodity

Obchodovanie s komoditami je významnou súčasťou činnosti skupiny PROFINEX Group, ktorá sa prioritne zameriava na obchodovanie s poľnohospodárskymi produktami a výrobkami z nich.

Istota spolupráce s renomovanými odberateľmi aj pre vás

Spoločnosť pri obchodovaní aktívne spolupracuje s renomovanými spracovateľmi komodít. Kooperácia prebieha na základe uzavretých kontraktov, ktoré sú istotou bezpečného priebehu obchodu.

Vieme zabezpečiť trvalý odbyt

Partnerstvo so skupinou PROFINEX Group je výhodné najmä pre tých, ktorí chcú získať trvalú spoluprácu. Spoločnosť je v súčasnej dobe schopná zaistiť odbyt všetkých základných poľnohospodárskych komodít, ktoré sa pestujú na Slovensku a v celej EU (aj vrátane tých, ktoré nie sú produkované hromadne).