obr-detail-build

Development

Skupina PROFINEX  Group sa v rámci svojej developerskej činnosti orientuje nielen na logistiku, priemyslenú výstavbu, či retail, ale do svojho portfólia zahrnula i rezidenčný segment (menovite výstavbu rodinných domov, bytov, polyfunkčných objektov a objektov občianskej vybavenosti). Je vlastníkom niekoľkých významných lokalít, osobitne atraktívnych pre klientov zvyknutých na komfort a zdravé životné prostredie.

Okrem uvedených oblastí sa divízie spoločnosti postupne profilujú aj v segmente ekologických a energetických stavieb, ktoré realizujeme pre investičné skupiny, ako aj pre koncových zákazníkov tohto odvetvia. Za zmienku nesporne stojí i naše pôsobenie v agrárnom sektore, v rámci ktorého sa zaoberáme výkupom poľnohospodárskej pôdy za účelom zefektívnenia jej ďalšieho využívania.

Profesionálny právny a ekonomický servis

PROFINEX Group v rámci development služieb ponúka pomocnú ruku aj v právnej a finančnej oblasti. So svojimi klientami spolupracujeme prostredníctvom renomovaných odborníkov, pretože naším prioritným cieľom je z pohľadu práce klienta - minimalizovať náročnosť projektu  a maximalizovať komfort pri vytváraní konečných rozhodnutí.

Vaša úspora času

Pri realizácii zastáva PROFINEX Group pozíciu aktívneho investora projektu, a to vždy v troch fázach. V prvej, čiže prípravnej fáze vyhodnocujeme možnosti realizácie projektu (prostredníctvom hodnoiacich nástrojov, akými sú napr. feasibility study, due diligence a pod.). V ďalšej fáze riešime nákup pozemku, právny, ekonomický a technický audit, projekčnú činnosť, získavanie potrebných povolení,  výstavbu a realizáciu, pričom do záverečnej fázy radíme samotný predaj alebo prenájom ukončeného projektu.