35-industry-park-salkova.jpg

Banská Bystrica - priemyselný park Šalková

lokalita: Šalková // Banskobystrický kraj
charakter projektu: priemyselný park
rozloha pozemku: 36 ha
objem investícií: 140 mil. €

66-bratislava-hamuliakovo.jpg

Bratislava - Hamuliakovo

lokalita: Hamuliakovo // Bratislavský kraj
charakter projektu: rezidenčný projekt
(výstavba 468 rodinných domov, 448 bytov a 7 objektov občianskej vybavenosti)
rozloha pozemku: 48,7 ha
objem investícií: 133 mil. €

38-bratislava-mileticova-60.jpg

Bratislava - MILETIČOVA 60

lokalita: Bratislava // hlavné mesto SR
charakter projektu: polyfunkcia a rezidencia
152 bytov, 136 parkovacích miest + komerčné priestory
(začiatok realizácie 2014)
objem investícií: 25 mil. €

63-bratislava-dunajska-ulica.jpg

Bratislava - historický objekt Dunajská ulica

lokalita: Bratislava // hlavné mesto SR
charakter projektu: rekonštrukcia vlastného historického objektu
objem investícií: 2,6 mil. €

75-bbcongress.jpg

Banská Bystrica - Kongresový hotel BBCongress

lokalita: Banská Bystrica // Banskobystrický kraj
charakter projektu:kongresový hotel
rozloha pozemku: 2 200 m2
objem investícií: 14,5 mil. €